Voor Hemelvaart en Pinksteren is dit jaar
reserveren verplicht.

Voor verdere updates van de Corona-regels verwijs ik
u naar mijn terreinpagina op www.natuurkampeerterreinen.nl